Tässä ovat oikeudelliset tekstit tilaustasi varten:

DORTEX Werbung und Vertrieb mbH: n Yleiset Liiketoimintaehdot

Versio päivitetty 16.11.2011

1. Yleistä – Soveltamisala

Kaikki Dortex mbH: n tavaroita ja palveluita koskevat tarjoukset, toimitukset ja toiminnot toteutetaan yksinomaan näiden yleisten liiketoimintaehtojen (jäljempänä kutustaan nimellä AGB:t) perusteella.. Eriävät ehdot on vahvistettava kirjallisesti.

2. Sopimuksen tekeminen

Kirjalliset, verkkokaupan kautta, sähköpostitse tai suullisesti puhelimella tehdyt tilaukset ovat sitovia. Osapuolten on vahvistettava suullisesti tehdyt rinnakkaissopimukset kirjallisesti (esim. sähköpostitse), jotta ne ovat voimassa. Sopimus tulee voimaan heti, kun Dortex mbH on lähettänyt Asiakkaalle tilausvahvistuksen, joka sisältää myymäläjärjestelmän kautta lähetetyn sähköpostin, ja viimeistään tavaroiden vastaanottamisen yhteydessä. Dortex mbH pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä hyväksymästä tilauksia kaikkina aikoina.

3. Hinnat

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat lopullisia hintoja, mutta niihin voidaan soveltaa mahdolliset toimituskulut. Osa toimituskuluista veloitetaan, jos tilauksen kokonaisarvo on alle € 50,00. Osa toimituskustannuksista Saksassa on € 2,50 (tilauksille alle € 50,00) ja on € 2,50 Saksan ulkopuolella.
Kun kyseessä ovat toimitukset Euroopan Unionin sisällä, vastaava Saksan lakisääteinen arvonlisävero sisältyy hintoihin. Kun kyseessä ovat toimitukset Sveitsiin, hinnat sisältävät Sveitsin arvonlisäveron, arvoltaan 8,1%. Jos tilauksia toimitetaan kolmannelle osapuolelle, tilauksen tekijän katsotaan olevan asiakas (tässä nimeltään ”Asiakas”), jollei nimenomaisesti mitään toisin ole sovittu.

4. Toimitus

Jollei toiminnan aikana ilmene ongelmia, asiakas voi odottaa tilatun tavaran toimitettavan verkkosivustolla ilmoitetun toimitusajan kuluessa. Dortex mbH ei kuitenkaan ota vastuuta toimitusaikojen noudattamisesta, ellei erityisestä toimitusajasta ole sovittu kirjallisesti. Toimitus tapahtuu tilauksen tehneen henkilön ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Asiakas vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat väärin määritellystä toimitusosoitteesta.

5. Palautusoikeus

Tilauksissa, joissa tavaroiden arvo ei ylitä € 30,00 ja tavarat eivät miellytä asiakasta, asiakas voi palauttaa tavarat ja laskun 10 työpäivän kuluessa ilmoittamatta syytä. Ostosopimus peruutetaan tekemällä näin. Asiakkaan on maksettava tavaran palauttamisesta aiheutuvat kustannukset. Kun kyseessä ovat suuremmat tilaukset, asiakkaalle erityisesti tehtyjen tavaroiden palautus voidaan hyväksyä vain perustelluista valituksista. Jos Asiakkalla on epäilyksiä tuoteen ominaisuuksista, on aina mahdollista tilata pienempiä määriä tai pyytää näytettä.

6. Maksu

Toimitetut tavarat ovat Dortex mbH:n omaisuutta, kunnes maksu on saatu kokonaisuudessaan. Ellei toisin sovita, laskut erääntyvät maksettavaksi ilman mitään vähennyksiä heti toimituksen jälkeen. Kaikki maksut on suoritettava Dortex mbH:lle 10 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Asiakas on laiminlyönyt tämän 10 päivän ajanjakson päätyttyä. € 2,60 laskutetaan jokaisesta kirjallisesta maksumuistutuksesta. Viivästyskorko, joka on 7 % yli sillä hetkellä sovellettavan sovellettavan peruskoron, jonka Bundesbank on julkaissut Saksan Diskonttokorkojen Siirtymälain (Diskontsatz-Überleitungs-Gesetz) mukaisesti, on maksettava laskuilla, jotka ovat myöhässä. Tästä ei ole poissuljettu myöhästyneestä maksusta johtuvia lisäkorvausvaatimuksia.

7. Takuu

Ilmeisistä virheistä johtuvat valitukset on ilmoitettava kirjallisesti viikon kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Tämän tekemättä jättäminen johtaa siihen, että Asiakkaan vaatimus takuuvaatimuksista suljetaan pois. Jos, kaikesta huolellisuudesta huolimatta, toimitetuissa tavaroissa olisi virheitä, jotka olivat olemassa jo kun riski siirtyi, Dortex mbH korjaa tavaran puutteen tai toimittaa korvaavat tavarat valintansa mukaan edellyttäen, että valituksesta ilmoitetaan määräajassa. Mahdollisuus myöhempään suoritukseen kohtuullisessa ajassa on aina annettava. Edellä oleva sopimusehto ei vaikuta takautumisoikeuksiin eikä rajoita niitä. Jos myöhempi suorittaminen epäonnistuisi, Asiakas voi purkaa sopimuksen tai vähentää maksua ilman vaikutusta korvausvaatimuksiin. Lievät poikkeamat sovituista attribuuteista, epäolennaisesta vajaatoiminnasta käytettävyydessä, luonnollisesta kulumisesta ja repeytymistä ja vahingoista riskin siirron jälkeen, jotka ovat seurausta vääränlaisesta tai huolimattomasta käsittelystä, liiallisesta kuormituksesta tai muista erityisistä ulkoisista vaikutteista, joita ei oltu ennakoitu sopimuksessa eivät täytä takuuperusteisia vaatimuksia. Asiakkaan vaatimukset myöhempää suoritusta varten tarvittavista menoista, erityisesti kuljetuskustannuksista, jätetään huomioimatta siltä osin kuin menot kasvavat, koska Dortexin toimittamat tavarat siirrettiin myöhemmin muuhun kuin ostajan osoitteeseen. Dortex mbH ei vastaa asiakkaiden Dortex-palvelimelle lataamien tiedostojen arkistoinnista.

8. Tietoa peruuttamisoikeudesta

Jos Asiakas on kuluttaja ( ts. luonnollinen henkilö, joka ei toimi osana kaupallista toimintaa tai itsenäistä ammatinharjoittamista), Asiakkaalla on oikeus peruuttamiseen seuraavien säännösten mukaisesti. Huomio: peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole etämyyntisopimuksissa, jotka koskevat sellaisia tuotteita, jotka on valmistettu Asiakkaan määritelmien mukaisesti tai jotka on selvästi räätälöity henkilökohtaisiin vaatimuksiin, esim. niminauhat, Asiakkaan näytteen mukaan painetut satiininauhat tai muut tuotteet, jotka on valmistettu erityisesti Asiakkalle. Seuraavat pätevät tilauksiin ilman asiakkaan määritelmiä:

8.1. Peruutusoikeus

Voit peruuttaa ostotarjouksesi kirjoitettuna (esim. kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla) 14 päivän sisällä ilmoittamatta syitä tai, jos tuotteet toimitettiin sinulle ennen tämän määräajan päättymistä, palauttamalla tuotteet. Aika alkaa sen jälkeen, kun nämä tiedot on saatu kirjallisesti, mutte ei ennen kuin vastaanottaja on vastaanottanut tuotteet (jos saman tyyppiset tavarat toimitetaan toistuvasti, ei ennen ensimmäisen osittaisen toimituksen vastaanottamista) eikä myöskään ennen kuin olemme täyttäneet tiedonantovelvollisuutemme siviililain (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) 246 §: n 2 momentin yhdessä 1 §: n 1 ja 2 momentin kanssa ja velvollisuutemme Saksan siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch) 312 g §:n 1 momentin 1 kohdan kanssa yhdessä Saksan siviililain johdantolain 246 §:n 3 momentin kanssa. Tavaroiden peruuttamisen tai palauttamisen määräaikaa määräajassa noudatetaan, jos peruuttaminen lähetetään tai tavarat lähetetään ennen määrätyn ajanjakson päättymistä. Peruuttamisilmoituksen on lähetettävä osoitteeseen: DORTEX mbH, Am Schlosspark 66, 44357 Dortmund, GERMANY Puhelinnumero: +49 (0)231 93 71 00-0, fax: +49 (0)231 93 71 00-19 Sähköposti: postia@dortex.fi

8.2. Peruutuksen seuraukset

Jos peruuttaminen on pätevä, molempien osapuolten vastaanottamat maksut ja tavarat on luovutettava mahdollisten johdettujen etujen (esim. korko) kanssa, mikäli mahdollista. Jos et pysty palauttamaan tavaroita meille yhdessä kaikkien käytettyjen (esim. saatujen hyötyjen korvau) tai voit palauttaa sellaiset tuotteet osittain tai voit palauttaa ne vain heikentyneessä tilassa, sinun täytyy korvata tämä meille suhteessa menetettyyn arvoon. Sinun on korvattava meille vain tavaroiden arvon alentuminen ja saadut hyödyt siltä osin kuin käyttö tai heikentyminen johtuu tavaroiden käsittelystä, joka ylittää tavaroiden ominaisuuksien ja toimivuuden tarkistamisen. "Ominaisuuksien ja toimivuuden tarkistamisella" tarkoitetaan kyseisten tavaroiden testaamista ja tarkistamista esimerkiksi tavalla, joka on mahdollista ja tavanomaista kaupasta ostettaessa. Tavarat, jotka voidaan palauttaa paketina, olisi palautettava meidän riskillämme. Sinun on vastattava normaaleista palautuskustannuksista, jos toimitetut tavarat vastaavat tilattua ja jos palautettavien tavaroiden hinta ei ylitä € 50,00 tai, hinnan ollessa korkeampi, et ole maksanut hintaa tai suorittanut sopimuksessa sovittua osamaksua peruuttamisen yhteydessä. Muissa tapauksissa palauttaminen on sinulle ilmaista. Tuotteet, joita ei voi lähettää pakettina, noudetaan sinun tiloistasi. Maksujen palautusvelvoitteet on täytettävä 30 päivän kuluessa. Määräaika alkaa sinulle peruuttamisilmoituksen tai tavaran lähettämisestä; se alkaa meille peruuttamisilmoituksen tai tuotteen vastaanottamisesta. - Peruuttamisoikeutta koskevien tietojen loppu –

9. Vastuu

Dortex mbH on vastuussa vain tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvista menetyksistä tai vahingoista siltä osin kuin sopimuksen tarkoituksen saavuttaminen heikentyi, jos pakollisia laillisia ominaisuuksia ei ole ja Saksalaisen Tuotevastuu Lain (Produkthaftungsgesetz) alaisuudessa. Mikäli syyllinen rikkoo materiaalin sopimusvelvoitteitaan olemme vastuussa vain vahingoista, joka on tyypillinen sopimuksen mukaisesti ja jotka voidaan ennakoida. Samoja periaatteita sovelletaan Dortex mbH: n avustajien ja apulaisagenttien vastuuseen.

10. Tekijänoikeus

Siltä osin kuin Asiakas järjestää tavaroiden valmistamisen asiakkaan toiveiden mukaisesti ja Dortex mbH toimittaa ne, asiakkaan on varmistettava, että tavarat eivät loukkaa minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, erityisesti nimi- ja tavaramerkkioikeuksia. Asiakas vastaa tältä osin Dortex mbH: lle kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista. Tämä koskee erityisesti kuvatiedostoja, jotka Asiakas lataa Dortex mbH -verkkokauppaan tai lähettää Dortex mbH:lle sähköpostitse tai tietovälineillä. Tallentamalla kuvatiedoston Dortex-verkkopalvelimelle, asiakas ilmoittaa, että hänellä on oikeus kaikkien Dortexille siirrettyjen tiedostojen rajoittamattomaan käyttöön, lähettämiseen ja levittämiseen, ja hänellä on myös oikeus rajoittamattomaan käyttöön Dortexin käyttöön annettuille näytteille, mukaan lukien teksti- ja kuvamateriaalit. Jos kolmaa osapuoli nostaisi vaatimuksia myyjälle väitetyn oikeuksien loukkauksen vuoksi, ostajan on tehtävä yhteistyötä oikeudellisessa puolustamisessa ja esimerkiksi todistettava lisenssien tai aikaisempien oikeuksien olemassaolo. Dortex mbH:lla on oikeus tunnustaa kolmannen osapuolen vaatimukset ja vaatia ostajaa turvautumaan asiaan, jos viimeksi mainittu ei kykene todistamaan aikaisemman oikeuden olemassaoloa hyvissä ajoin ja tarjoamaan etukäteen riittävät takeet toiminnan kustannuksista. Ostajan on korvattava Dortex mbH:lle kaikki menot ja menetykset, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolien oikeutettujen tai tunnustettujen vaatimusten vahvistamisesta, erityisesti oikeudellisen puolustamisen kustannukset, maksetut korvaukset tai tavaroiden hävittämisestä aiheutuvat menetykset.

11. Dortex mbH:n promootiot

Ostaessaan tavaroita asiakas myöntää Dortex mbH:lle imago-oikeudet tuotteeseen, joka on valmistettu ilman erillistä sopimusta. Dortex mbH saa käyttää tuotevalokuvia kohtuullisessa määrin mainosmateriaalina, viitteenä verkkosivuillaan tai muissa julkaisuissa. Asiakkaalla on oikeus vastustaa tätä oikeutta ilman annettavaa syytä.

12. Tietosuoja

Tilaamalla asiakas antaa Dortex mbH:lle oikeuden nimenomaisesti tallentaa sopimussuhteesta otetut tiedot (Saksan liittovaltion tietosuojalain 28 pykälän mukaisesti) ja, siinä määrin kuin se on sopimuksen toteuttamisen kannalta välttämätöntä, säilyttää oikeuden välittää tiedot kolmansille osapuolille (esim. pakettien toimituspalvelut ja vakuutusyhtiöt). Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa tulevalla vaikutuksella. Tämä tuote sisältää MaxMindin luoman GeoLite-tiedon, saatavana osoitteesta https://www.maxmind.com.

13. Loppusäännökset

Tätä sopimusta ja kaikkia osapuolten oikeudellisia suhteita säätelee Saksan liittotasavallan laki, lukuun ottamatta Yhdistyneiden Kansakuntien tavaroiden kansainvälistä myyntiä koskevaa yleissopimusta (CISG). Kaikkien tästä sopimuksesta johtuvien riitojen suorittamispaikka ja ainoa oikeuspaikka on Dortmund. Jos tämän sopimuksen yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä tai ne tulevat pätemättömiksi tai sisältävät aukon, sopimukset eivät vaikuta jäljellä oleviin määräyksiin.